Search
sâmbătă 22 septembrie 2018
 • :
 • :

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț angajează medici

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț scoate la concurs 14 posturi de muncă ce se adresează medicilor din mai multe specializări. 

 

mediciAnunțul a fost publicat pe data de 21 iulie 2017  în „Viața medicală” și se precizează că înscrierile la concurs se pot face la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția anunțului. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile la publicarea în revista de specialitate. Medicii interesați de ocuparea unui post în cadrul Spitalului Județean vor trebui să achite mai întâi o taxă de concurs în valoare de 150 de lei.

 Posturile vacante puse la dispoziție de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț:

 • un post de medic în specialitatea Psihiatrie, a Secției de Psihiatrie;
 • un post de medic în specialitatea de Medicină internă, la Secția de Medicină internă;
 • un post de medic în specialitatea de Neurologie, la Secția de Neurologie;
 • un post de medic în specialitatea de Medicină de urgență, la UPU-SMURD;
 • un post de medic în specialitatea Cardiologie, la Secția Cardiologie;
 • un post de medic în specialitatea Epidemiologie, la compartimentul Prevenire și Control al înfecțiilor nosocomiale;
 • un post de medic în specialitatea Medicină sportivă, la Cabinetul de Medicina sportivă;
 • un post de medic în specialitatea Neurochirurgie, la Compartimentul Neurochirurgie;
 • două posturi de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, pentru Laboratotul de Radiologie și imagistică;
 • două posturi de medic în specialitatea ATI, Secția ATI;
 • două posturi de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și bolimetabolice;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 

 • cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de medic și adevrință/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pe postul pentru care candidează;
 • chitanță de plată a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *